Затревяване

Затревяването на определен терен може да се извърши чрез посев или с готови чимове. И в двата случая обикновено се налага почистване и подготовка на терена, вкл. моделиране с цел даване на желаните наклони и нива.

ЗатревяванеТова са дейности, чиято цена може да се уточни след предварителен оглед на терена.

При подготвен терен стойността на 1 кв.м. затревяване чрез посев е 4 лв., а на 1 кв.м. затревяване с чимове е 13.лв.

Самият процес на затревяване чрез посев включва прекопаване, фрезоване, подравняване, валиране, засяване, повторно валиране. В цената са включени цената на семената и торовете, както и едно допълнително подхранване, обработка със селективен хербицид срещу плевели и първа коситба.

Тревата е сгъстена и устойчива на утъпкване след третото косене, като за добрия краен резултат е много важно засятите площи да се поддържат влажни чрез „дъждуване“ (поливане с пръскачка), което е отговорност на инвеститора/собственика.

Чимът е готов за употреба след около 7 дни, време, което е небоходимо за леко вкореняване към основата.

Сроковете за затревяване са свързани с обема на работа и климатичните условия. Напр. за 500 кв.м. подготвена площ срокът е около 7 работни дни, независимо дали чрез чимове или посев.

Вижте други услуги: озеленяване