Проектиране на зелени площи

Проектиране на зелени площи Проектирането на зелени площи включва изработка на идейно-дендрологичен проект, в който са изобразени алеи, водни ефекти, скални кътове и растителността.

Ако е необходимо, се прави и проект за вертикална планировка, в който чрез теренни и проектни хоризонтали се изобразяват нивата и наклоните на терена.

Начин на работа:

  • оглед на терена и обсъждане на желания ефект с инвеститора/собственика;
  • изработка на предварителен проект;
  • обсъждане и коригиране на проекта;
  • изготвяне на окончателен проект.

Сроковете за изработка на проект варират в зависимост от обема. Напр. за един проект на парцел на къща от 500 до 1,500 кв.м. са необходими около седем работни дни.

Цените също варират. За примерен парцел с размери 500 – 1,500 кв.м. цената е около 600 лв.

За да се започне работа, е необходимо инвеститорът да предостави подходяща подложка(чертеж/скица в мащаб). Напр. за къща с двор на чертежа трябва да са изобразени къщата, наличните настилки, огради или граници на имота. Ако инвеститорът не разполага с подложка, се налага заснемане на терена, което е въпрос на допълнително договаряне и заплащане.