Вейгела (weigela)

  • Размери – 20 – 100 см.
  • Цена – 2 – 15 лв.
  • Има различни видове вейгела
  • Красив и обилен цъфтеж
  • Има и вторичен цъфтеж
  • Става голям храст, до 3 метра
  • Към раздел Дървета