Мура (pinus peuce)

  • Размери – около 3 метра
  • Цени – 260 лв.
  • Естественото разпространение на мурата е във високите части на планините, но успешно се адаптира и към надморска височина около 1000 метра (като напр. в Драгалевци)
  • Лъжекипарис – вижте цени и описание тук