Дървовиден чимшир

  • Чимшир – дървовиден
  • Размери – 30 – 220 см.
  • Цени – 15 – 250 лв.
  • Сенкоиздръжливо растение
  • С бавен растеж
  • Има различни видове (кълбовиден, дървовиден), както и с различни ,размери и оцветяване листа