Бреза

  • Размери – 2 – 6 метра
  • Цени – 50 – 200 лв.
  • Брезата е широкоразпространено и невзискателно дърво
  • Излъчва фитопатогенни вещества (не е подходящо да се засаждат растения под нея)
  • Вижте още: цени на дървета Албиция