Поливни системи

Поливни системи Поливни системи

Автоматизирани напоителни системи - Автоматизираните напоителни системи(АНС) могат да се грижат напълно самостоятелно за поливането на растенията и тревата.

За изграждането на АНС е необходимо да разполагаме с подложка (чертеж на площите с нанесена растителност, настилки, огради, сгради, водоизточник). АНС се монтират на подготвен терен, създадени нива и наклони. Съвместно с проекта за АНС се прави и количествено-стойностна сметка в зависимост от това какви материали трябва да се използват за качествено поливане на дадена площ.Системи за автоматизирано проектиране След изграждане и пускане на системата се налагат обслужвания за източване през зимата и пълнене напролет или отстраняване на повреди, причинени от механична намеса. Обслужването е обект на допълнителна договорка.