Озеленяване

ОзеленяванеОзеленяването на определена площ е коплексна услуга, която може да включва:

  • проектиране;
  • оформяне на терена;
  • доставка и засаждане на растителност;
  • изграждане на скални кътове, водни ефекти и градински настилки;
  • затревяване;
  • изграждане на автоматизирани поливни системи и др.

Цените на услугата зависят от количеството материали и труд, които трябва да се вложат според конкретния проект. Сроковете също са пряко свързани с обема на работа.

Вижте нашата оферта за поддръжка тук

Озеленяване
Озеленяване
Озеленяване