Проектиране и изпълнение на градини

Озеленяване, храсти, цветя, дървета и градински мебели.