Почви

При озеленяването на вашата градина, двор или зелена площ, почти винаги се налага доставка на почва. Добре е градинската почва да не е глинеста, за да се развиват по-добре корените на растенията и да се отцежда по-лесно водата.

Почвата, която можем да доставим (за София), е наносна почва от разкриване на кариери около река Искър. Тя е с добри механични качества и след добавяне на минерални торове, става чудесен завършващ слой (най-горен пласт) за затревяване и садене на растения.

Цената за доставка на един куб.м. почва е между 30 и 50 лв. в зависимост от големината на камиона и разстоянието.

За покривни градини и растения в кашпи предлагаме доставка на олекотена торфено-почвена смес с 10% кокосови фибри. Този състав гарантира добър въздушно-воден режим и ще облекчи натоварването на конструкцията на покрива. Цената за 1 куб.м. торфено-почвена смес с кокосови фибри е между 110 и 130 лв.

За да видите почвата и уточняване на цени и доставка, можете да посетите градинския център.