Озеленяване

Озеленяването на определена площ е коплексна услуга, която може да включва:

Проект за озеленяване на терен-          проектиране;
-          оформяне на терена;
-          доставка и засаждане на растителност;
-          изграждане на скални кътове, водни ефекти и градински настилки;
-          затревяване;
-          изграждане на автоматизирани поливни системи и др.

Цените на услугата зависят от количеството материали и труд, които трябва да се вложат според конкретния проект. Сроковете също са пряко свързани с обема на работа.

Вижте нашата оферта за поддръжка тук