Вие четете » Почви

Почви

При озеленяването на вашата градина, двор или зелена площ, почти винаги се налага доставка на почва. Добре е градинската почва да не е глинеста, за да се развиват по-добре корените на растенията и да се отцежда по-лесно водата. Почвата, която можем да доставим (за София), е наносна почва от разкриване на кариери около река Искър. [...]