Дървовиден чимшир

Дървовиден чимшир
Чимшир – дървовиден
Размери – 30 – 220 см.
Цени – 15 – 250 лв.
Сенкоиздръжливо растение
С бавен растеж
Има различни видове (кълбовиден, дървовиден), както и с различни ,размери и оцветяване листа