Трева (phalaris)

Трева (phalaris)
Трева (phalaris)
Размери – до 60 см.
Цена – 3 лв.
Агресивна, влаголюбива, бързорастяща
Невзискателна трева

Вижте разделът високи цветя тук