Озеленяване на градина

Озеленяване на градина

Изготвяне на проект за озеленяване на двор. Доставка на трева, храсти и цветя. Услуги за озеленяване на дворно място.