Обикновен смърч (picea excelsa)

Обикновен смърч (picea excelsa)