Липа

Липа
Липа
Размери – 2 – 7 метра
Цени – 50 – 180 лв.
Липата е широкоразпространено, невзискателно дърво

Вижте оферта с цени на дървета Каталпа