Ела (abies alba)

Ела (abies alba)

Размери 1- 5 метра

Цени 50 600 лв.

Елата вирее както на сянка, така и на слънце

Достига до 50 метра на височина

Оферта за Веймутов бор – цени и описание на дърветата тук