Вейгела (weigela)

Вейгела (weigela)
Вейгела (weigela)
Размери – 20 – 100 см.
Цена – 2 – 15 лв.
Има различни видове вейгела
Красив и обилен цъфтеж
Има и вторичен цъфтеж
Става голям храст, до 3 метра

Към раздел Дървета