Бреза

Бреза
Бреза
Размери – 2 – 6 метра
Цени – 50 – 200 лв.
Брезата е широкоразпространено и невзискателно дърво
Излъчва фитопатогенни вещества (не е подходящо да се засаждат растения под нея)

Вижте още: цени на дървета Албиция